vlaamse bridge liga

Login

Bepaalde meldingen zijn toegankelijk voor alle gebruikers.
 
De clubcorrespondent, de clubkapitein en de ploegkapiteins hebben via een login extra toegang tot de site, elk voor de hun toegewezen acties.
Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Die worden u automatisch toegekend.
Deze functie is momenteel nog in opbouw.
Zodra de mogelijkheid beschikbaar is, wordt u hiervan verwittigd. 
 
In afwachting kan u nog gebruik maken van onderstaande knoppen.
Bij problemen kan u contact opnemen met het secretariaat. Bel naar 03 369 25 27 of mail naar info@vbl.be.

Clubs, leden, tornooien, competitie

Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passieā€¦ Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412