vlaamse bridge liga

Ethische en Disciplinaire Commissie

Ethische commissie

 
Ethische kwesties, zoals wangedrag en oneerlijke praktijken, worden behandeld door de ethische commissie.
 
De CED ziet erop toe dat de bridgesport correct wordt beoefend in het kader van tornooien georganiseerd door de diverse bridgefederaties, liga's en bridgeclubs aangesloten bij deze federaties. Zij doet dit door foutief gedrag, onheuse gedragingen en een onsportieve houding te onderzoeken en te bestraffen waar nodig. Haar vonnissen en beslissingen moeten aanvaard worden door alle leden aangesloten bij de bridgefederaties en liga's. 
 
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passieā€¦ Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412