vlaamse bridge liga

Beknopte leidraad van het corona protocol

9/6/2021

De horeca regels dienen strikt nageleefd te worden.
Het sluitingsuur dient gerespecteerd te worden.
 
Plexischermen op de tafels of 1.5 m tussen de spelers.
2.5 meter tussen de tafels.
 
Een mondmasker is verplicht gedurende het ganse tornooi of les.
Ook aan tafel is het mondmasker verplicht !
Om te drinken mag u het masker even afzetten. 
Vergeet niet voor en na het drinken uw handen te ontsmetten.
 
Duplicaties voor elke tafel worden aanbevolen.
Simultaan spelen met dezelfde giften is absoluut tegenaangewezen.
Biddingboxen worden na de ronde meegenome naar de volgende tafel
Na afloop van de drive moet alle materiaal ontsmet worden.
 
Fysical distancing van 1.5 m is verplicht.
Indien u na de bridgedrive nog iets wenst te drinken, moet dit in een bubble van max 4 personen.
 
Maximaal 12 tafels (= 48 personen) als het lokaal groot genoeg is.
De verplaatsingen beperken tot een minimum.
Bij voorkeur spelen van viertallen of Michell.
 
Zorg voor een goede ventilatie van het lokaal.
Een CO2 meter is verplicht.
 
Viertallencompetitie toegelaten mits in achtneming van dit protocol.
Ook hier zijn mondmaskers zijn verplicht !
 
Ontsmet uw handen na elke ronde.
Als u ziek bent, blijft u thuis.
Als u besmet bent, verwittigde coronaverantwoordelijke van uw club.
 
Maximaal 12 tafels (= 48 cursisten) als het lokaal groot genoeg is.
De cursisten blijven aan dezelfde tafel zitten gedurende de ganse les.
Gedupliceerde giften zijn aanbevolen.
Simultaan spelen van bordjes wordt sterk afgeraden.
Ander les- en spelmateriaal verhuist niet van tafel.
 
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412