vlaamse bridge liga

De Vlaamse Bridge Bibliotheek

De Vlaamse Bridgebibliotheek begon toen Herman De wael de beschikking kreeg over boeken in de nalatenschap van Karl Hermans.
Daarbij werden even later ook de boeken gevoegd die Bridgeclub Squeeze uit Antwerpen over de jaren verzameld had, en waarvoor
na de verhuis uit de Charlottalei geen plaats meer was. Zij vonden ook een plaatsje bij Herman.
Ondertussen heeft ook Michel Maes, speler van Squeeze, zijn boeken nagelaten aan deze bibliotheek.
En Herman De wael heeft ook zijn privécollectie aan de lijst toegevoegd.
Alzo zijn eind 2018 maar liefst 500 boeken opgenomen in één lijst.

Uiteraard zijn andere boeken steeds welkom, hetzij eveneens gehuisd in Wilrijk, hetzij op andere locaties.

Deze boeken kunnen uitgeleend worden door alle spelers die zijn aangesloten bij de Vlaamse Bridge Liga,
mits u zelf zorgt voor ophalen en terugbrengen, hetzij in Wilrijk, hetzij op het VBL-secretariaat in Berchem
Gelieve Uw bestelling aan te vragen per e-mail aan Herman (hermandw@skynet.be)
Er wordt een kost van 2€ aangerekend, die aan de oorspronkelijke eigenaar toekomt.
Bepaalde ontleners kunnen echter gratis ontlenen: voor de boeken van Karl Hermans (kh) zijn alle leden van clubs van het district
Antwerpen vrijgesteld van een vergoeding, voor de boeken van Squeeze (sq) en Mich Maes (mm) kunnen alle leden van
Squeeze BC genieten van gratis ontlening. Gelieve op uw aanvraag te vermelden dat u voor gratis ontlening in aanmerking
denkt te komen
In alle gevallen wordt een waarborg van 10€ gevraagd, die wordt terugbetaald bij wederinlevering.
De ontlening geldt voor een termijn van 1 maand, bij laattijdige inlevering kan een tweede (en eventueel volgend) bedrag van
2€ worden ingehouden op de waarborgsom.

In de bijgaande lijst vindt U de volgende gegevens
de naam van de auteur
de titel van het boek
eventueel een aanduiding van editie
de taal waarin het boek is uitgegeven (eventueel vertaald)
de oorsprong van het boek (kh=Karl Hermans, sq&mm: Squeeze BC, hd: Herman De wael)
het nummer waaronder heet boek is geplaatst. De letter duidt een kast aan, A-D zijn in Wilrijk

Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Huis van de Sport
4de verdieping
Boomgaardstraat 22b45
2600 Antwerpen

03 286 07 58